רש"י על יחזקאל כא ט

<< רש"י על יחזקאל • פרק כא
ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • 


"יען אשר הכרתי ממך" - וידעתי כי ישמחו העובדי כוכבים לאידכם אקצוף עליהם ואגרה את נבוכדנצר בכולם והוא שכתבתי ונצרבו בה כל פנים הדרומיים