רש"י על יחזקאל יח ו

רש"י על יחזקאל • פרק יח >>
ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יב • יד • יז • כד • כט • ל • 


"אל ההרים לא אכל" - בטוריא לא פלח לטעוותא לאכול זבחי מתים

"אל גלולי" - שאר עבודת כוכבים כגון הבעל שבשומרון והעגלים שבבית אל ושבדן