רש"י על יחזקאל יח יב

<< רש"י על יחזקאל • פרק יח
ב • ג • ד • ו • ז • י • יא • יב • יד • יז • כד • כט • ל • 


"תועבה עשה" - משכב זכור