רש"י על יחזקאל טו ג

<< רש"י על יחזקאל • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


"היוקח ממנו וגו'" - אינו ראוי לכך

"כל כלי" - שום כלי