רש"י על יחזקאל טו ב

רש"י על יחזקאל • פרק טו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • 


"מה יהיה עץ הגפן מכל עץ" - מה סופו מכל שאר עצים

"הזמורה אשר היה בעצי היער" - לא על גפן הכרמים שעושה פרי אני אומר לך אלא על זמורות גפן הגדילה ביערים