רש"י על יחזקאל ח יב

<< רש"י על יחזקאל • פרק ח
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טז • יז • 


"בחדרי משכיתו" - משוכה ברצפת אבני שיש לשון ושכתי כפי (שמות ל"ב)