רש"י על יחזקאל ח י

רש"י על יחזקאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • י • יא • יב • יד • טז • יז • 


"שקץ" - עשוין לשקוץ עבודת אלילים

"מחוקה" - חקוקין על הקיר