רש"י על יהושע כ ט

<< רש"י על יהושע • פרק כ
ו • ח • ט • 


"המועדה" - ההזמנה היעודות לכך