פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עד עמדו וגו' למשפט" - אם יפטר מגלות יפטר ואם יתחייב גלות יחזור לעיר מקלטו (במדבר לה כה) וישב שם עד מות הכהן הגדול

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו" - בימי משה שנאמר (דברים ד מג) את בצר במדבר וגו'

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המועדה" - ההזמנה היעודות לכך