רש"י על יהושע כ


פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד עמדו וגו' למשפט" - אם יפטר מגלות יפטר ואם יתחייב גלות יחזור לעיר מקלטו (במדבר לה כה) וישב שם עד מות הכהן הגדול

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומעבר לירדן יריחו מזרחה נתנו" - בימי משה שנאמר (דברים ד מג) את בצר במדבר וגו'

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המועדה" - ההזמנה היעודות לכך