רש"י על יהושע כב לד

<< | רש"י על יהושעפרק כ"ב • פסוק ל"ד |
ז • ח • יב • יט • כב • כג • כד • כז • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא" - הרי זה מן המקראות הקצרים וצריך להוסיף בו תיבה אחת ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח עד