רש"י על יהושע כב לג

| רש"י על יהושעפרק כ"ב • פסוק ל"ג | >>
ז • ח • יב • יט • כב • כג • כד • כז • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ויברכו אלהים" - ואודיאו קדם ה' בני ישראל