רש"י על יהושע כב כז

| רש"י על יהושעפרק כ"ב • פסוק כ"ז |
ז • ח • יב • יט • כב • כג • כד • כז • לג • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"כי עד הוא" - שלא סילקנו עצמנו מתורת מזבח