רש"י על יהושע ה ח

<< רש"י על יהושע • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"וישבו תחתם" - באתריהון ולא צרו על העיר

"עד חיותם" - מן המכה