רש"י על יהושע ה ה

<< רש"י על יהושע • פרק ה
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • 


"לא מלו" - כמו שפירשתי שלא נשבה רוח צפונית והם שמלו עכשיו