רש"י על יהושע ב יא

רש"י על יהושע • פרק ב >>
א • ב • ד • ו • ז • יא • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כג • 


"ולא קמה עוד רוח באיש" - אפילו לשכב עם אשה אמרו אין לך כל שר ונגיד שלא בא אל רחב הזונה ובת עשר שנים היתה כשיצאו ישראל ממצרים וזנתה כל ארבעים שנה (זבחים קטז ב)