רש"י על יהושע ב טז

<< רש"י על יהושע • פרק ב >>
א • ב • ד • ו • ז • יא • יב • טו • טז • יז • יח • יט • כג • 


"עד שוב הרדפים" - ראתה ברוח הקדש שישובו לסוף שלשת ימים (ספרי דברים כב)