רש"י על חגי ב ה

רש"י על חגי • פרק ב >>
ג • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כב • כג • 


"את הדבר אשר כרתי" - תורתי אתם שומרים ורוחי שורה על נביאכם אל תיראו