רש"י על חגי ב יג

<< רש"י על חגי • פרק ב >>
ג • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כב • כג • 


"אם יגע טמא נפש" - מת עצמו

"יטמא" - שהמת אבי אבות הטומאה וחמישי לטומאת שרץ רביעי הוא לטומאת מת