רש"י על חבקוק א ג

<< רש"י על חבקוק • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"און" - ביזה וחמס

"ועמל תביט" - עמל זה אתה מביט ואינך עוזר

"ויהי ריב ומדון ישא" - וזה נבוכדנצר הנושא ריב ומדון הווה ומתקיים ומצליח ויהי ויתקיים אותו אשר ריב ומדון ישא כן תרגום יונתן