רש"י על חבקוק א ב

<< רש"י על חבקוק • פרק א >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


"עד אנה ה'" - צופה היה ברוה"ק שעתיד נבוכדנצר למלוך בכיפה ולהיות מיצר לישראל כענין שנאמר בנבואתו כי הנני מקים את הכשדים וגו' ועל זאת היה מתאונן ומתפלל

"אזעק אליך חמס" - אזכיר לפניך חמס העשוי לי ואינך מושיע