רש"י על ויקרא כב לג

<< רש"י על ויקרא • פרק כב
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"המוציא אתכם" - על מנת כן

"אני ה'" - נאמן לשלם שכר