רש"י על ויקרא כב כב

<< | רש"י על ויקראפרק כ"ב • פסוק כ"ב | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"עורת" - שם דבר של מום עורון בלשון נקבה שלא יהא בו מום של עורת

"או שבור" - לא יהיה

"חרוץ" - (בכורות לה) ריס של עין שנסדק או שנפגם וכן שפתו שנסדקה או נפגמה

"יבלת" - ורוא"ה בלע"ז

"גרב" - מין חזזית וכן ילפת ולשון ילפת כמו (שופטים טז) וילפת שמשון שאחוזה בו עד יום מיתה שאין לה רפואה

"לא תקריבו" - שלשה פעמים להזהיר על הקדשן ועל שחיטתן ועל זריקת דמן (תמורה ו)

"ואשה לא תתנו" - אזהר' הקטרתן