רש"י על ויקרא כב ז

<< רש"י על ויקרא • פרק כב >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • 


"ואחר יאכל מן הקדשים" - (יבמות עד) נדרש ביבמות בתרומה שמותר לאכלה בהערב השמש

"מן הקדשים" - ולא כל הקדשים