רש"י על ויקרא י י

<< רש"י על ויקרא • פרק י >>
ב • ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"ולהבדיל" - כדי שתבדילו בין עבודה קדושה למחוללת הא למדת שאם עבד עבודתו פסולה (זבחים יז ת"כ)