רש"י על ויקרא י ד

<< רש"י על ויקרא • פרק י >>
ב • ג • ד • ה • ו • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


"דד אהרן" - עזיאל אחי עמרם היה שנא' (שמות ו) ובני קהת וגו'

"שאו את אחיכם וגו'" - כאדם האומר לחבירו העבר את המת מלפני הכלה שלא לערבב את השמחה