רש"י על ויקרא יג כג

<< רש"י על ויקרא • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יב • יד • טו • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • מח • מט • נא • נב • נד • נה • נו • נז • נח • 


"תחתיה" - במקומה

"צרבת השחין" - כתרגומו רושם שיחנא אינו אלא רושם החמום הניכר בבשר כל צרבת לשון רגיעת עור הנרגע מחמת חימום כמו (יחזקאל כא) ונצרבו בה כל פנים רייטרי"ד בלע"ז

"צרבת" - רייטישמענ"ט בלע"ז