רש"י על ויקרא יג יח

רש"י על ויקרא • פרק יג >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • י • יא • יב • יד • טו • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כט • ל • לא • לב • לג • לה • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מד • מה • מו • מח • מט • נא • נב • נד • נה • נו • נז • נח • 


"שחין" - (חולין ח) לשון חמום שנתחמם הבשר בלקוי הבא לו מחמת מכה שלא מחמת האור

"ונרפא" - השחין העלה ארוכה ובמקומו העלה נגע אחר