רש"י על ויקרא ט יב

<< רש"י על ויקרא • פרק ט
א • ב • ד • ז • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כ • כב • כג • כד • 


"וימצאו" - לשון הושטה והזמנה