רש"י על ויקרא ט כב

| רש"י על ויקראפרק ט' • פסוק כ"ב | >>
א • ב • ד • ז • יא • יב • טו • טז • יז • יט • כ • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות  לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"ויברכם" - (ת"כ סוטה לו) ברכת כהנים יברכך יאר ישא

"וירד" - מעל המזבח