רש"י על ויקרא ה כב

<< רש"י על ויקרא • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • 


"וכחש בה" - שכפר על אחת מכל אלה אשר יעשה האדם לחטוא ולהשבע על שקר לכפירת ממון