רש"י על ויקרא ה יא

<< רש"י על ויקרא • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • 


"כי חטאת היא" - ואין בדין שיהא קרבנה מהודר