רש"י על הושע יא ב

<< | רש"י על הושעפרק י"א • פסוק ב' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"קראו להם כן הלכו מפניהם" - כל מה שהנביאי' קוראים להם ללמדם דרך הטובה כן הם הפכו עורף לברוח מפניהם

"לבעלים יזבחו" - דרך המקרא לדבר כן כמו כרובם כן חטאו לי (לעיל ד) וכאשר יענו אותו כן ירבה (שמות א)