רש"י על הושע יא ז

<< רש"י על הושע • פרק יא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • 


"ועמי תלואים למשובתי" - כשהנביאים מלמדים אותם לשוב אלי תלואים הם אם לשוב אם לא לשוב בקושי ישובון אלי

"ואל על יקראוהו יחד לא ירומם" - ואל הדבר אשר עליו יקראוהו הנביאים יחד לא ירוממוהו עמי ולא יאות לעשותו ויש מפרש

"ואל על יקראוהו" - פגעים קשים יפגעום ואל כמו יש לאל ידי (בראשית לא) ואין זאת שהרי נקוד בפתח ואם היה ואל שם דבר היה נקוד בצירי ויונתן תרגם במרעא קשיא יתערעון עשה אל (סא"א על) לשון קשה ולי נראה שפרשתי כהוגן

"יחד לא ירומם" - כחדא לא יהכון בקומא זקופא