רש"י על דניאל יב ח

<< רש"י על דניאל • פרק יב >>
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"ולא אבין" - לא ידעתי מהו מועד מועדים וחצי

"מה אחרית אלה" - סוף החשבונות הללו