רש"י על דניאל יב ג

<< רש"י על דניאל • פרק יב
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


"והמשכילים" - שעסקו בתורה ובמצות יזהירו כזוהר הרקיע