רש"י על דניאל יב א

<< | רש"י על דניאלפרק י"ב • פסוק א' | >>
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"ובעת ההיא יעמוד מיכאל" - ישתתק כאלם שיראה הקב"ה דן בעצמו ואומר היאך אאבד אומה גדולה כזו בשביל ישראל

"והיתה עת צרה" - בפמליא של מעלה וקטיגוריא בתלמידי חכמים בזוזי ובזוזי דבזוזי כמו שאמרו רבותינו בהגדה בפ' אחרון של כתובות

"ימלט עמך" - תאבד מלכות ארם וימלטו ישראל

"כל הנמצא כתוב בספר" - הרי זה מקרא קצר כל הנמצא כתוב בספר זה על ידי החלומות הכתובים בו

"עד דקטילת חיותא" - ויקבלון מלכותא קדישי עליונין הכל יתקיים