רש"י על דניאל ח יג

<< | רש"י על דניאלפרק ח' • פסוק י"ג | >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אחד קדוש" - אחד מן המלאכים

"ויאמר אותו המלאך לפלמוני" - הרי תיבה זו כשתים לפלוני אלמוני ותרגם יונתן בן עוזיאל בספר שמואל כסי וטמיר כמו כי יפלא ממך דבר אלמוני אלמון מבלי שם שלא פי' לו מהו ומה שמו

"לפלמוני המדבר" - למלאך שהיה מדבר וגוזר גזירות וצבא המועד תנתן על התמיד בפשע

"עד מתי החזון" - הזה אשר על התמיד להיות מסולק והפשע השומם יהיה נתון תחתיו פשע שומם ע"ג שהיא כאבן דומם

"שומם" - ל' אלם ומשותק כמו אשתומם כשעה חדא (לעיל ג) ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם כמו אלם (יחזקאל ג)

"תת וקדש וצבא מרמס" - לתת את מכון המקדש ואת צבא השמים אשר הפיל לארץ מרמס לרגליו כמו שכתוב למעלה ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים

"וקדש וצבא" - וי"ו יתירה והרבה כאלה במקרא נרדם ורכב וסוס (תהלים עו) ואף בלשון בני אדם יש מדברים כן