רש"י על דניאל ח ט

<< רש"י על דניאל • פרק ח >>
א • ב • ג • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • 


"ומן האחת מהם" - ומאחת מאלו המלכיות

"יצא קרן אחת" - מלכות טיטוס יוצאת ממנו

"מצעירה" - מלכות מוצערת ונבזית כמו שקראו למעלה קרן אחת מצעירה והוא על ענין שנאמר בזוי אתה מאד (עובדיה א)

"ותגדל יתר" - ותגדל מאד

"אל הנגב" - הוא מצרים שהיא בדרומה של ארץ ישראל

"ואל הצבי" - ארץ ישראל שנקראת ארץ צבי כענין שנאמר נחלת צבי צבאות גוים (ירמיהו ג)