<< · מ"ג דניאל · ח · יג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואשמעה אחד קדוש מדבר ויאמר אחד קדוש לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד והפשע שמם תת וקדש וצבא מרמס

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וָאֶשְׁמְעָה אֶחָד קָדוֹשׁ מְדַבֵּר וַיֹּאמֶר אֶחָד קָדוֹשׁ לַפַּלְמוֹנִי הַמְדַבֵּר עַד מָתַי הֶחָזוֹן הַתָּמִיד וְהַפֶּשַׁע שֹׁמֵם תֵּת וְקֹדֶשׁ וְצָבָא מִרְמָס.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וָאֶשְׁמְעָ֥ה אֶֽחָד־קָד֖וֹשׁ מְדַבֵּ֑ר וַיֹּ֩אמֶר֩ אֶחָ֨ד קָד֜וֹשׁ לַפַּֽלְמוֹנִ֣י הַֽמְדַבֵּ֗ר עַד־מָתַ֞י הֶחָז֤וֹן הַתָּמִיד֙ וְהַפֶּ֣שַׁע שֹׁמֵ֔ם תֵּ֛ת וְקֹ֥דֶשׁ וְצָבָ֖א מִרְמָֽס׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אחד קדוש" - אחד מן המלאכים

"ויאמר אותו המלאך לפלמוני" - הרי תיבה זו כשתים לפלוני אלמוני ותרגם יונתן בן עוזיאל בספר שמואל כסי וטמיר כמו כי יפלא ממך דבר אלמוני אלמון מבלי שם שלא פי' לו מהו ומה שמו

"לפלמוני המדבר" - למלאך שהיה מדבר וגוזר גזירות וצבא המועד תנתן על התמיד בפשע

"עד מתי החזון" - הזה אשר על התמיד להיות מסולק והפשע השומם יהיה נתון תחתיו פשע שומם ע"ג שהיא כאבן דומם

"שומם" - ל' אלם ומשותק כמו אשתומם כשעה חדא (לעיל ג) ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם כמו אלם (יחזקאל ג)

"תת וקדש וצבא מרמס" - לתת את מכון המקדש ואת צבא השמים אשר הפיל לארץ מרמס לרגליו כמו שכתוב למעלה ותפל ארצה מן הצבא ומן הכוכבים

"וקדש וצבא" - וי"ו יתירה והרבה כאלה במקרא נרדם ורכב וסוס (תהלים עו) ואף בלשון בני אדם יש מדברים כן

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפלמוני" - היא מלה מורכבת מפלא ואלם ופלא הוא ענין מכוסה כמו כי יפלא ממך (דברים יז)ואלם ר"ל לא ידובר בו ועל כי היה שמו נעלם ממנו אמר לפלמוני

"שומם" - משותק כמו משמים בתוכם (יחזקאל ג)

"וקדוש" - וי"ו יתירה 

מצודת דוד

"אחד קדוש" - ר"ל מלאך אחד קדוש

"לפלמוני המדבר" - ר"ל להמלאך המדבר הדברים האלה

"החזון התמיד" - רצה לומר עד מתי יהיה החזון הזה אשר על התמיד להיות הוא מסולק והעכו"ם המשותק כאבן דומם יותן תחתיו

"תת וקדש" - עד מתי יותן עם קדוש וצבא השמים למרמס הרגל

<< · מ"ג דניאל · ח · יג · >>