רש"י על דברי הימים ב כ לד

| רש"י על דברי הימים בפרק כ' • פסוק ל"ד |
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כג • כה • כו • כח • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"בדברי יהוא בן חנני" - שאמר אל המלך יהושפט (שם י"ט) הלרשע לעזור