רש"י על דברי הימים ב כ כו

<< | רש"י על דברי הימים בפרק כ' • פסוק כ"ו |
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כג • כה • כו • כח • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"נקהלו לעמק ברכה" - לאותו עמק שלאחר כן נקרא עמק ברכה על שם המעשה כמו שמפורש בסמוך כדאמר כי שם ברכו את ה' והודו על כל הטובה אשר עשה להם שעזרם מאויביהם