רש"י על דברי הימים ב כ טו

| רש"י על דברי הימים בפרק כ' • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ד • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יז • כ • כב • כג • כה • כו • כח • לב • לד • לז • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אל תיראו ואל תחתו" - מוסב על שאמרו אין בנו כח לפני ההמון והנביא אמר להם אף על פי שהם רבים מכם אל תיראו מהם

"כי לא לכם המלחמה כי לאלהים" - מוסב על ואנחנו לא נדע והשיב הנביא ודאי כאשר אמרתם שעל הקב"ה עיניכם ובטחונכם להושיעכם כן יעשה כי לא לכם המלחמה כי לאלהים