רש"י על דברי הימים א כח יח

"זהב מזוקק" - כמו כסף מזוקק

"ולתבנית המרכבה" - הם הכרובים שהשכינה רוכבת עליהם

"לפרשים" - כלומר המפורשים והסוככים על הארון כדאמר והיו הכרובים פורשי כנפים וגו' (שמות כה)