רש"י על דברים כ יג

<< רש"י על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"ונתנה ה' אלהיך בידך" - אם עשית כל האמור בענין סוף שה' נותנה בידך