רש"י על דברים כ יד

<< רש"י על דברים • פרק כ
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"והטף" - אף טף של זכרים ומה אני מקיים והכית את כל זכורה בגדולים