רש"י על דברים כ ז

<< רש"י על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"פן ימות במלחמה" - ישוב פן ימות שאם לא ישמע לדברי הכהן כדאי הוא שימות