רש"י על דברים כ ו

<< רש"י על דברים • פרק כ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • יז • יח • יט • כ • 


"ולא חללו" - לא פדאו בשנה הרביעית שהפירות טעונין לאכלן בירושלים או לחללן בדמים ולאכול הדמים בירושלים