רש"י על דברים כז יח

<< רש"י על דברים • פרק כז
א • ב • ח • ט • יב • טז • יז • יח • כד • כו • 

לגרסת רש"י מנוקד ומעוצב


"משגה עור" - הסומא בדבר ומשיאו עצה רעה