רש"י על דברים כה י

<< רש"י על דברים • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • 


"ונקרא שמו וגו'" - (שם) מצוה על כל העומדים שם לומר חלוץ הנעל