רש"י על דברים כה ג

<< רש"י על דברים • פרק כה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • יז • יח • יט • 


"לא יוסיף" - מכאן אזהרה למכה את חברו

"ונקלה אחיך" - כל היום קוראו רשע ומשלקה קראו אחיך